Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/04/2014 đến 20/04/2014 (16/05/2014)
1. Bơm nước từ hồ lên bồn khu nhà A. 2. Theo dõi thợ lắp máy bơm khu nhà A. 3. Thay 02 bóng đèn phòng bảo vệ. 4. Sửa đèn toilet khu nhà D. 5.Thông lavabo toilet tầng trệt nam khu nhà A. 6.Sửa đèn tầng lửng khu nhà A. 7.Thay ổ khóa phòng 209. 8.Gỡ bảng phòng A106. 9.Lắp bảng phòng A209. 10.Sửa chữa...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 14.4.2014 đến 20.4.2014 (28/04/2014)
Ngày 14/4/2014 phòng QTTB bàn giao 20 kg vôi bột theo yêu cầu của ban QLCS. Ngày 14/4/2014 phòng QTTB kiểm tra các thiết bị điện, nước nhà A&C để tổng hợp lên báo cáo. Ngày 14/4/2014 phòng QTTB kiểm tra mái tôn nhà A để đưa ra phương án giải quyết. Ngày 14/4/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 07.4.2014 đến 13.4.2014 (28/04/2014)
Ngày 07/4/2014 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ làm vệ sinh 60 ghế nệm nhà A (A217). Ngày 07/4/2014 phòng QTTB làm hệ thống điện cho âm thanh phòng C307, C309, C310. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB lắp ổ cắm điện cho âm thanh phòng C111. Ngày 07/4/2014 phòng QTTB thay pin đồng hồ cho phòng thầy...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 31.03.2014 đến 06.04.2014 (07/04/2014)
Ngày 31/3/2014 phòng QTTB Lắp 05 chân máy lạnh nhà C. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB phối hợp với phòng Dữ liệu&CNTT và công ty dịch vụ lắp dắt âm thanh phòng C309. Ngày 31/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu&CNTT yêu cầu thay CB 3 pha 60A cho phòng A217. Ngày 31/3/2014 phòng...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.3.2014 đến 30.3.2014 (07/04/2014)
Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận 02 ổ cắm LIOA từ ban QLCS. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Đào tạo yêu cầu thay mực cho máy photocopy RICOH MP2590. Ngày 24/3/2014 phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu bơm mực cho 02 hộp 05A của máy in HP...

Trang