Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 (24/10/2016)
Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành dán đề can phòng máy A325. Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành lắp đặt xong 02 chuông báo nhà C cho ban QLCS . Ngày 17/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra hệ thống...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 (17/10/2016)
Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C310. Ngày 10/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam (cũ) tầng 3 nhà C . Ngày...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 (10/10/2016)
Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao xong 01 hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 03/10/2016 phòng QTTB tiến hành thay...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/9/2016 đến 02/10/2016 (03/10/2016)
Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 dây nguồn,02 bàn phím, 03 chuột từ Thư viện. Ngày 26/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 36A và 05A Toa cho phòng KHTC. Ngày 26/09/2016 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/9/2016 đến 25/9/2016 (26/09/2016)
Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 micro Toa từ ban QLCS. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro Toa cho ban QLCS. Ngày 19/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong vòi cấp nước...

Trang