Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 06.5.2013 đến 12.5.2013

1.Ngày 06/05/2013 Phòng QTTB liên lạc với các nhà cung cấp về việc di dời máy lọc nước. 2.Ngày 06/05/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Tiến Ngọc lắp đặt thùng rác trong khuôn viên trường Đại học Công nghệ Thông tin. 3.Ngày 06/05/2013 Phòng QTTB bàn giao 1 bộ máy vi tính cho phòng CTSV. 4.Ngày 07/05/2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực HP Laserjet P2005 cho P.Đào tạo Đại học. 5.Ngày 07/05/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng CTSV về việc cần trang bị trong phòng Y tế 1 tủ thuốc, 2...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 22.4.2013 đến 03.5.2013

1.Ngày 22.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN về việc thay mới màn hình máy tính. 2.Ngày 22.04.2013 Phòng QTTB gởi tờ trình phê duyệt dự toán chi phí Quản lý dự án đầu tư năm 2013 Dự án “ Tiểu dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Công nghệ Thông tin” lên Đại học Quốc gia. 3.Ngày 22.04.2013 Phòng QTTB chuẩn bị hồ sơ yêu cầu gói thầu công trình cải tạo các hạng mục Lát gạch vỉa hè, Xây dựng cổng trước, cổng sau; lối đi bộ từ Thư viện đến lớp học của Trường Đại...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.4.2013 đến 22.4.2013

1.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT yêu cầu nâng cấp 6 máy tính của Phòng LAB An ninh thông tin. 2.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của khoa MMT&TT yêu cầu cung cấp 2 tủ rack để triển khai các thiết bị mạng tại Phòng LAB An ninh thông tin 3. Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau Đại học yêu cầu sửa máy in HP Laser Jet 1200. 4.Ngày 15.04.2013 Phòng QTTB ký hợp đồng bảo dưỡng cây xanh năm 2013. 5.Ngày 16.04.2013...

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 22.3.2013 đến 29.3.2013

Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương Trưởng ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu sửa máy lạnh. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Nam Việt Kiến thiết về đường đi bộ. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Tín Trung và công ty MPT về việc sửa chữa máy lạnh nhà A. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 12A cho Bộ môn Anh văn. Ngày 25/03/2013 Phòng QTTB làm việc với công ty Hồng Hà, Nagecco, Thikeco về vấn đề sửa đổi đường...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 15.03.2013 đến 22.03.2013

1.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận văn phòng phẩm của phòng Tổ chức Hành chính. 2.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận lại máy tính hỏng của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại. 3.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao 01 máy tính mới cho anh Nguyễn Văn Xanh, Phó Trưởng phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại. 4.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao phòng 301 tòa nhà C của ban Quản lý Cơ sở. 5.Ngày 18/03/2013 Phòng QTTB mua thiết bị...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.03.2013 đến 15.03.2013

1.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị nước cho Ban Quản lý Cơ sở. 2.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB làm Quyết định thanh toán mực in trong năm. 3.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại yêu cầu gắn thùng thư. 4.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin và Ban Quản lý Cơ sở tiến hành làm hệ thống điện + mạng cho phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin. 5.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB phối...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 01.03.2013 đến 08.03.2013

1.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở và công ty Sao Mai kiểm tra và thay máy chiếu phòng 308, 304, 212. 2.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí bơm mực cho phòng Phó Hiệu trưởng Dương Tôn Đảm. 3.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu mua thiết bị điện. 4.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở dán đề can cho các phòng WC. 5.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 19.02.2013 đến 01.03.2013

1. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Văn phòng Đoàn. Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong. 2. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng. Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong. 3. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB Phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở và Công ty Sao Mai kiểm tra và tháo máy chiếu BenQ tại Giảng đường 1 (bảo hành). Ngày 24/02/...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 11.01.2013 đến 18.01.2013

1. Ngày 14/01/2013Phòng QTTB đóng dấu và vận chuyển hồ sơ + bản vẽ của ban Quản lý Dự án. 2. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin triển khai và lắp đặt hệ thống điện phòng Server. 3. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB nhận công văn của Đại học Quốc gia. 4. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB bàn giao lại máy hủy giấy C512P cho công ty Sao Mai tiến hành bảo hành. 5. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng thi công hệ thống điện cho phòng Server với phòng Kế hoạch...

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.01.2013 đến 11.01.2013

1. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao vật tư cho anh Bùi Đình Duy ban Quản lý Cơ sở. 2. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 quạt trần + 02 cuộn ruột gà cho anh Trương Quốc Dũng ban Quản lý Cơ sở. 3. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiến hành khảo sát và thống kê máy lạnh cần bảo trì trong trường. 4. Ngày 02/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 05 hộp RJ45. 5. Ngày 03/01/2013 Phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo