Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/6/2017 đến 25/6/2017

Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 miếng keo dính chuột cho ban QLCS. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đèn pha cổng nhà A. Ngày 19/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa pen hơi xong cửa ra vào phòng A120. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/06/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/6/2017 đến 18/6/2017

Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn và 03 chuột phòng QHĐN. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop HP coreI5 cho phòng TCHC. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 desktop FPT coreI3 từ phòng TCHC. Ngày 13/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao phòng E6.1 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/6/2017 đến 11/6/2017

Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây chuyển HDMI cho ban QLCS. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn cửa phòng E9.4. Ngày 05/06/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong dây cấp nước bồn cầu toilet nữ cũ tầng 2...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 29/5/2017 đến 04/6/2017

Ngày 29/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 29/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong các máy nước uống sinh viên tầng 3 nhà A, tầng trệt và 1 khu mhà C,khu nhà D. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C209 và C211. Ngày 30/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/5/2017 đến 28/5/2017

Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành gia cố lại đường dây điện ra căn tin. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 amly cho ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng từ ban QLCS. Ngày 22/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế nằm từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 23/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 23/05/...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 15/5/2017 đến 21/5/2017

Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 15/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 16/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho Văn phòng Đoàn. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bình...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 08/5/2017 đến 14/5/2017

Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 08/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây âm thanh cho ban QLCS. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/05/2017 phòng QTTB tiến hành lắp 02 quạt toilet tầng trệt nhà A. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 10/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 sợi dây...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 01/5/2017 đến 07/5/2017

Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa quạt hút phòng A109. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD Samsung 17” từ phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Acer 18.5” cho phòng ĐTĐH. Ngày 03/05/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 dimer quạt phòng C105. Ngày 04/05/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 24/4/2017 đến 30/4/2017

Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC. Ngày 24/04/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 tivi LG 55” từ ban QLCS. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng KHTC. Ngày 25/04/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho...

Công việc phòng QTTB xử lý từ 17/4/2017 đến 23/4/2017

Ngày 17/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 17/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy in HP Laser Jet 2055 cho phòng KHTC. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 18/04/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C207. Ngày 19/04/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo