Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.7.2013 đến 14.7.2013 (17/07/2013)
1.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Thư viện về việc lắp path và ổ khóa cửa. 2.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc cấp 04 ghế ngồi. 3.Ngày 08.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc bảo trì và sửa chữa máy Cassette...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 01.7.2013 đến 07.7.2013 (08/07/2013)
1.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực HP LaserJet MFP cho phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN 2.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB bàn giao khóa cửa và path cửa cho Ban Quản lý Cơ sở 3.Ngày 01.7.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên về việc thay ổ khóa mới cho phòng 103-Phòng Y tế 4...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 24.6.2013 đến 30.6.2013 (01/07/2013)
1.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Đào tạo Đại học về việc cần cấp Cartridge mới cho máy in HP Laser P2015 dn 2.Ngày 24.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của TT Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc cần cấp một số thiết bị phục vụ giảng dạy hệ Cao học 3.Ngày 24.6.2013...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 17.6.2013 đến 23.6.2013 (27/06/2013)
1.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB kiểm kê tài sản trong kho. 2.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Tổ chức Hành chính về việc sửa chữa xe ô tô 04 chỗ để phục vụ công tác hàng ngày. 3.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực máy Photocopy 2010 cho Thư viện. 4.Ngày 17.6.2013 Phòng QTTB...
Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 27.5.2013 đến 08.6.2013 (25/06/2013)
1.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB hỗ trợ cung cấp thông tin cho Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin. 2.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy tính HP từ công ty One 3.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB bàn giao giường xếp cho Văn phòng Đảng ủy. 4.Ngày 27.05.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Công tác...

Trang